กลุ่มปราสาทนครธม มหัศจรรย์แห่งเสียมเรียบ

กลุ่มปราสาทนครธม นครธม  เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีอำนาจแห่งสุดท้ายของ อาณาจักรเขมร ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมราฐ กัมพูชาก่อตั้งโดยพระเจ้าชัยวรมันในปลายศตวรรษที่ 12  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางเหนือของนครวัด ภายในเมืองมีอาคารหลายหลังในยุคแรกๆ และสร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจาก พระเจ้าไบรอน ” ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มป้อมและลานขนาดใหญ่ล้อมรอบ สัญลักษณ์หลักที่แสดงถึงนครธมคือใบหน้าทั้งสี่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือตามแหล่งอื่นคือพระพักตร์ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่เห็นในบายันหรือรอบประตูที่มียักษ์ (ปีศาจ) เรียงรายอยู่ทางด้านขวาและเทวดาทางด้านซ้ายจะไปถึง ถนนสายหลัก มีงูเรียงรายอยู่ทั้งสองด้านของสะพาน บริเวณ South Gate ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีกว่าที่อื่น   ประวัติ กลุ่มปราสาทนครธม   กลุ่มปราสาทนครธม ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 นครธมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ และนครธมตามที่จารึกกล่าวไว้ก็ยังเป็นศูนย์กลางของป้อมปราการขนาดใหญ่หลายแห่ง เปรียบพระเจ้าชัยวรมันเป็นเจ้าบ่าวและเมืองเป็นเจ้าสาว อังกอร์ อาจไม่ใช่เมืองหลวงแห่งแรก ณ ที่แห่งนี้ แต่กว่าสามศตวรรษที่แล้ว จโชธานปุระเคยเป็นเมืองหลวงทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกอร์ ซึ่งต่อมารวมอยู่ในเมืองอังการ์ต ศาสนสถานสำคัญถูกสร้างขึ้นก่อนเมืองหลวงใหม่อย่างบาปวนและฟิมานักต์ ซึ่งรวมอยู่ในส่วนหนึ่งของพระราชวัง ส่วนชื่อเมืองหลวงของชาวเขมรนั้นไม่ได้แบ่งแยกระหว่างนครธมหรือยโสธรปุระอย่างชัดเจน จารึกจากศตวรรษที่ 14 ระบุว่าคำว่า อีโสธรปุระ ยังคงใช้อยู่หลังจากสิ้นสุดสมัยอีโสธรปุระ แม้ว่า ศาสนสถานแห่งสุดท้ายที่สร้างขึ้นในนครธม […]